4 days ago

Informacja – szkolenia z marketingu

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

4 days ago

Zaproszenie – kursy z angielskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolenia-motywowanie.com.pl/ read more...

5 days ago

Informacja – treningi z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

5 days ago

Publikacja – szkolenia z niemieckiego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 week ago

Zawiadomienie – treningi z integracyjne

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://team-building.org.pl/publikacje-dla-ucz read more...

1 week ago

Ołoszenie – treningi z rolnictwa

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z marketingu

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia-integracyjne.com.pl/ref read more...